Sct. Matthæus Kirke er den ældste kirke på Vesterbro. Den blev indviet i 1880.

Da der ingen kirker var på Vesterbro

Før Sct. Matthæus Kirke blev bygget, var der ingen kirker på Vesterbro. Indtil midten af 1800-tallet boede der heller ikke ret mange mennesker.

Mens der stadig var fæstningsvolde og byporte omkringdet gamle København, bestod det nuværende Vesterbro af græsmarker og spredt bebyggelse. Men industrialiseringen og indvandringen til København fra alle dele af landet ændrede alt. I løbet af få årtier blev Vesterbro bebygget, og befolkningen mangedobledes. I slutningen af 1860'erne boede der ca. 20.000 mennesker mellem Vesterport og Valby Bakke. I 1895 var tallet steget til 63.500. I kirkelig henseende hørte Vesterbro oprindeligt under Frederiksberg Kirke. Det var da også borgere fra både Frederiksberg og Vesterbro, som i 1868 begyndte at arbejde for, at der skulle bygges en kirke til Vesterbros store og kirkeligt set forsømte befolkning. Men den gode idé stødte på mange forhindringer undervejs.

Først i 1876 skete der et gennembrud i sagen. Københavns Kommune gik med til at donere en grund i Valdemarsgade til den ny kirke og stillede også 60.000 rigsdaler i udsigt – på betingelse af, at de resterende 60.000 rigsdaler til byggeriet blev indsamlet fra private givere, og at Vesterbro blev udskilt fra Frederiksberg som et selvstændigt sogn.

Om orgelet