Alle mennesker oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv en krise. Krisen er en reaktion på et tab eller på truslen om tab. Det kan være i forhold til børnene, forældrene eller andre i familien. Det kan være i ægteskabet, på arbejdet eller blandt vennerne. Men krisen kan også være af mere eksistentiel karakter; at du mener du ikke er god nok, klog nok, elsket nok, værdsat nok, at du ikke har nok at give eller at du bare slet ikke kan finde ud af det lige nu. Der er altid mulighed for under tavshedspligt at få en samtale med  en af præsterne - for præsterne er til at tale med! Præsterne har tavshedspligt.