I Sct. Matthæus kirke er vi rigtig glade for børn og kirken er heldigvis rigtig tit fyldt med dem. For vi har en masse forskellige tilbud til dem. Der er babysalmesang og babygudstjenester for de helt små. I forbindelse med højtiderne er der  børnegudstjenester for de lidt større. Og så er der minikonfirmander for dem, der går i 3. klasse.

Når man er til en "voksen"-gudstjeneste, er der mulighed for at sidde og lege ved børnebordet nede bagest i kirken eller at gå ud i rummet lige ved siden af indgangen, hvor der er mere legetøj og film. Man må selvfølgelig også gerne bare sidde på en af kirkebænkene.